1. Màn hình LED sân khấu SwanMàn Led cho thuê được cung cấp đặc biệt cho các khách hang có đòi hỏi cao về chất lượng sản phẩm và hiệu ứng đi kèm. Bên cạnh dòng Shark, và dòng Shark mỏngmàn hình LED sân khấu, chúng tôi còn cung cấp dòng sản phẩm Swanvà Swallow cho các khách hàng cao cấp.
    1. Màn hiển thị đèn LED cho thuê SwiftMàn Led cho thuê được cung cấp đặc biệt cho các khách hang có đòi hỏi cao về chất lượng sản phẩm và hiệu ứng đi kèm. Bên cạnh dòng Shark, và dòng Shark mỏngmàn hình LED sân khấu, chúng tôi còn cung cấp dòng sản phẩm Swanvà Swallow cho các khách hàng cao cấp.

Màn LED cho thuê

Màn Led cho thuê được cung cấp đặc biệt cho các khách hang có đòi hỏi cao về chất lượng sản phẩm và hiệu ứng đi kèm. Bên cạnh dòng Shark, và dòng Shark mỏngmàn hình LED sân khấu, chúng tôi còn cung cấp dòng sản phẩm SwanSwallow cho các khách hàng cao cấp.