1

 • Màn hình LED full color ngoài trời P10 8m2 Outdoor
  tại thành phố cổ đại Master, Urumchi, Sinkiang,
  Trung Quốc
 • Màn hình LED full color ngoài trời P10 8m2 Outdoor
  tại thành phố cổ đại Master, Urumchi, Sinkiang,
  Trung Quốc
 • Màn hình LED full color ngoài trời P16 50.6m2 tại City
  Plaza của quận Nam Hải, thành phố Foshan, tỉnh
  Quảng Đông, Trung Quốc
 • Màn hình LED gắn xe full color ngoài trời P10 11.5m2
  tại vườn thú Bắc Kinh, Bắc Kinh, Trung Quốc

 • Màn hình LED gắn xe full color ngoài trời P10
  11.5m2 tại vườn thú Bắc Kinh, Bắc Kinh, Trung Quốc

 • Màn hình LED full color ngoài trời P16 200m2
  tại trung tâm thế giới mới Bắc Kinh, Bắc Kinh,
  Trung Quốc
 • Màn hình LED full color ngoài trời 3 đèn P10 48m2
  tại Columbia
 • Màn hình LED full color ngoài trời 3 đèn P10 48m2
  tại Columbia
 • Màn hình LED thông gió P16 110m2 tại công ty TNHH
  bất động sản Xiongfei Zhicheng thuộc hạt Weiyuan,
  tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc
 • Màn hình LED full color ngoài trời P12 32.2m2 tại
  Trung tâm mua sắm Taihua, thành phố Weifang,
  tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
 • Màn hình LED quảng cáo cỡ lớn full color ngoài trời
  P16 141m2 tại Trung tâm mua sắm Taihua, thành
  phố Weifang, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
 • Màn hình LED full color P7.62 10m2 tại Trung tâm
  mua sắm Taihua, thành phố Weifang, tỉnh
  Sơn Đông, Trung Quốc
 • Màn hình LED full color ngoài trời P12 37m2 tại
  thành phố Weifang, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

 • Màn hình LED cỡ lớn full color ngoài trời P16 110m2
  tại rạp chiếu phim Wangwang , thành phố Zhucheng,
  tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
 • Màn hình LED full color ngoài trời P10 30m2 tại
  Trung tâm thương mại Tian Hao tại thành phố
  Changzhi, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

2

 • Màn hình LED quảng cáo thương mai 4 đèn P20
  18m2 tại Curitiba, Brazil
 • Màn hình LED full color ngoài trời P25 62m2
  tại Venice, Italy
 • Màn hình LED full color ngoài trời P20 45.87m2 tại
  Bandar Seri Begawan, Brunei

 • Màn hình LED quảng cáo cỡ lớn ngoài trời 3 đèn P20
  180m2 tại công ty TNHH quảng cáo Jiangtang Nam
  Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc China
 • Màn hình LED quảng cáo full color ngoài trời P16
  300m2 tại Golden Wheel In City thuộc thành phố
  Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc
 • Màn hình LED quảng cáo full color ngoài trời P16
  35m2 tại Tang County, thành phố
  Baoding, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

 • Màn hình LED cỡ lớn full color ngoài trời P16 80m2
  tại Gu’an, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
 • Màn hình LED quảng cáo ngoài trời P16 35m2 tại
  trung tâm mua sắm, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
 • Màn hình LED full color ngoài trời P12 9m2 tại Ba Lan
 • Màn hình LED full color ngoài trời P12 9m2 tại Ba Lan
 • Màn hình LED full color ngoài trời P16 420m2 tại
  thành phố Ningbo, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc
 • Màn hình LED full color ngoài trời P16 86m2 tại
  thành phố Yongkang, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc
 • Màn hình LED quảng cáo full color ngoài trời P20
  50m2 tại thành phố Wenzhou, tỉnh Chiết Giang,
  Trung Quốc
 • Màn hình LED quảng cáo full color ngoài trời P20
  50m2 tại thành phố Wenzhou, tỉnh Chiết Giang,
  Trung Quốc

3

 • Màn hình LED full color ngoài trời Shark mỏng P10
  70m2 tại phố Chung Ying, Thâm Quyến,
  Trung Quốc
 • Màn hình LED full color ngoài trời P20 180m2
  tại trung tâm Huaqiangbei, Thâm Quyến,
  Trung Quốc
 • Màn hình LED full color ngoài trời P20 180m2 tại
  trung tâm Huaqiangbei, Thâm Quyến, Trung Quốc

 • Màn hình LED quảng cáo full color ngoài trời P16
  110m2 tại ngân hàng CRDB, thành phố Yidu,
  tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc
 • Màn hình LED full color ngoài trời P10 211m2
  tại Sydney, Australia
 • Màn hình LED full color ngoài trời P20 tại
  Vitebsk , cộng hòa Belarus

 • Màn hình LED full color ngoài trời AT&T 30m2 tại Mỹ

 • Màn hình LED quảng cáo ngoài trời Black King Kong
  P16 22m2 tại Mông Cổ
 • Màn hình LED quảng cáo cỡ lớn full color ngoài trời
  P10 184.32m2 tại khách sạn Xindu Tây An,
  tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc
 • Màn hình LED quảng cáo cỡ lớn full color ngoài trời
  P10 184.32m2 tại khách sạn Xindu Tây An,
  tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc
 • Màn hình LED full color ngoài trời P16 110m2 tại
  công ty Zhuoyue Holiday, Tibet
 • Màn hình LED full color ngoài trời DIPP10 13.8m2
  tại Afghanistan
 • Màn hình LED full color ngoài trời DIPP10 13.8m2
  tại Afghanistan
 • Màn hình LED quảng cáo full color ngoài trời 3 đèn
  P10 8m2 tại Aruba
 • Màn hình LED full color ngoài trời P20 86m2 tại
  Mong Kok, Hong Kong
 • Màn hình LED full color ngoài trời 4 đèn P10 18m2
  tại Lebanon