Địa chỉ.: Shenzhen City, Guangdong Province, China
Số điện thoại.: +86-755-83419012

 • Bằng phát minh: Thiết bị chiếu
  sáng biến đổi một màu
 • bằng thiết kế: đèn huỳnh quang
  LED dẻo
 • bằng thiết kế: một màn hình LED
  thông hơi
 • bằng thiết kế: Một màn hình
  LED
 • bằng thiết kế: Một sơ lược
  đèn LED
 • Bằng kiểu mới thực dụng: Một
  đèn băng LED
 • Bằng kiểu mới thực dụng: Một
  đèn LED kỹ thuật số
 • Bằng kiểu mới thực dụng: Một
  đèn LED cho tòa nhà
 • Bằng phát minh: Một bộ cửa kính
  màu