Địa chỉ.: Shenzhen City, Guangdong Province, China
Số điện thoại.: +86-755-83419012

1

 • Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001
 • Hệ thống quản lý an toàn và sức
  khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001
 • Công ty bậc AAA chứng nhận bởi công
  ty TNHH dịch vụ thông tin Shenzhen
  Lianhe Credit
 • Thành viên của ủy ban quảng cáo và
  nguồn sáng của hội quảng cáo Trung Quốc

 • Thành viên ưu tú của Hội kỹ thuật
  chiếu sáng Trung Quốc
 • Thành viên ưu tú của Hội kỹ thuật chiếu
  sáng Trung Quốc
 • Thành viên của hội kỹ thuật chiếu sáng
  Trung Quốc phát hành năm 2011

 • Đơn vị cộng tác đại học-công nghiệp: hợp tác với
  trường vi điện tử và điện tử học chất rắn của trường
  đại học công nghệ và hoa học điện tử Trung Quốc
 • Thành viên của chi nhánh thiết bị quang điện COEMA
  (Hội sản xuất quang điện và quang học Trung Quốc)


 • Top 20 nhà xuất khẩu năm 2010 và 2011 phát hành
  bởi hội biển hiệu của các nhà cung cấp thiết bị
  (Thượng Hải) và Hội chợ quốc tế MEORIENT
  (Thượng Hải)

2

 • Top 20 nhà xuất khẩu năm 2010 và 2011 phát hành
  bởi hội biển hiệu của các nhà cung cấp thiết bị
  (Thượng Hải) và Hội chợ quốc tế MEORIENT
  (Thượng Hải)
 • Dự án màn hình LED ưu tú • Đối tác của Strategic Alliance phát hành bởi Liên
  đoàn World Outstanding Chinese Limited
 • Tập đoàn hi-tech quốc gia


 • Tập đoàn hi-tech Thâm Quyến

 • Thành viên hội đồng phòng thương mại điện tử
  Thâm Quyến
 • Phó chủ tịch hội công nghiệp quang điện
  Thâm Quyến

 • Thương hiệu hàng đầu Thâm Quyến trao tặng
  bởi Hội đánh giá thương hiệu hàng
  đầu Thâm Quyến
 • Thành viên Hội tiết kiệm năng lượng Thâm
  Quyến
 • Đối tác hợp tác tin cậy bởi công ty TNHH
  quang điện tử Luxon Thâm Quyến