1

 • Màn hình LED full color ngoài trời 60m2 tại giải vô dịch
  thế giới UIM FIH2O, Thâm Quyến, Trung Quốc

 • Màn hình LED full color trong nhà P6 55.3m2 tại
  phòng tiệc của khách sạn Guhua Garden, quận
  Fengxian, Thượng Hải, Trung Quốc
 • Màn hình LED full color trong nhà 45m2 tại khách
  sạng Kerry, Pudong, Thượng Hải, Trung Quốc

 • Màn hình LED full color trong nhà P5 34m2 tại
  Shangri-La , thành phố Zhongshan City, tỉnh
  Quảng Đông, Trung Quốc
 • Màn hình LED full color trong nhà Black King Kong
  P10 29.5m2 tại nhà hàng Xingyemi, Nam Ninh,
  Quảng Tây, Trung Quốc
 • Màn hình LED full color trong nhà Black King Kong
  P10 29.5m2 tại nhà hàng Xingyemi, Nam Ninh,
  Quảng Tây, Trung Quốc
 • Màn hình LED full color ngoài trời P6 42m2 tại
  Ấn Độ
 • Màn hình LED full color ngoài trời P12 25m2 tại thành
  phố Rizhao City, Sơn Đông, Trung Quốc
 • Màn hình LED full color trong nhà P5 tại cục giáo dục
  thuộc thành phố Lvliang City, Sơn Tây, Trung Quốc
 • Màn hình LED full color trong nhà P5 tại cục giáo dục
  thuộc thành phố Lvliang City, Sơn Tây, Trung Quốc

2

 • Màn hình LED full color trong nhà Black King Kong P8
  15.36m2 tại nhà hàng Small Shanxi,
  Sơn Tây, Trung Quốc
 • Màn hình LED full color trong nhà P6 15.3m2
  tại nhà tù Foshan, tỉnh Quảng Đông, Trung
  Quốc
 • Màn hình LED 2 chiều full color ngoài trời P16 74m2
  tháp đôi tại quảng trường Xingfa, đường Airport, thành
  phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc
 • Màn hình LED full color ngoài trời P16 147m2 tại
  North Plaza của Baicheng County Government,
  Sinkiang, Trung Quốc
 • Màn hình LED full color mỏng ngoài trời P16 88m2
  tại quảng trường Triumphalnaya, Shawan
  County, Sinkiang, Trung Quốc
 • Màn hình LED full color trong nhà P5 32m2 tại Bỉ


 • Màn hình LED full color ngoài trời P16 38m2 tại thư
  viện Ch'u Ch'iu-pai, thành phố Wuxi, Giang Tô,
  Trung Quốc
 • Màn hình LED cỡ lớn full color ngoài trời P16 30m2
  tại công viên nhân dân, thành phố Luancheng,
  tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
 • Màn hình LED gắn xe full color ngoài trời P12 25m2
  tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang,
  Trung Quốc
 • Màn hình LED full color ngoài trời P10 155m2
  tại ga tàu điện ngầm thành phố Hàng Châu, tỉnh
  Chiết Giang,Trung Quốc

3

 • Màn hình LED full color ngoài trời P16 58m2 tại Hồ
  Tây thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang,
  Trung Quốc
 • Màn hình LED full color trong nhà P6 3.8m2 tại cục
  năng lượng Thâm Quyến, Trung Quốc

 • Màn hình LED full color trong nhà P5 7.68m2 tại
  Chow Tai Fook của Sha Tau Kok, quận Yantian,
  Thâm Quyến, Trung Quốc
 • Màn hình LED full color ngoài trời P16 tại quảng
  trường Anji, Zhao County, thành phố Shijiazhuang,
  tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

 • Màn hình LED full color ngoài trời P16 144m2 tại
  khách sạn Hilton, thành phố Putian, tỉnh Phúc
  Kiến, Trung Quốc
 • Màn hình LED full color ngoài trời 3 đèn Black King
  Kong P10 30m2 tại Nhà máy năng lượng Shenmu,
  tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc
 • Màn hình LED full color ngoài trời 4 đèn 5.53m2 tại
  Gambia, châu Phi
 • Màn hình LED full color ngoài trời 4 đèn 5.53m2 tại
  Gambia, châu Phi
 • Màn hình LED full color trong nhà P10SMD 11m2 tại
  Cote d'Ivoire, châu Phi
 • Màn hình LED full color trong nhà P10SMD 11m2 tại
  Cote d'Ivoire, châu Phi