• Màn hình LED full color trong nhà P31.25 tại Đức
 • Màn hình LED full color trong nhà P31.25 tại Đức
 • Màn hình LED full color Black King Kong ngoài
  trời P16 120m2 sử dụng tại công ty hoạch định
  truyền thông Yunming tại thành phố
  Anninh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc
 • Màn hình LED full color Black King Kong ngoài trời
  P16 120m2 sử dụng tại công ty hoạch định truyền
  thông Yunming tại thành phố Anninh,
  tỉnh Vân Nam, Trung Quốc
 • Màn hình LED full color ngoài trời kiểu cong P16
  135m2 tại cửa hàng bách hóa Dongying, tỉnh
  Sơn Đông, Trung Quốc
 • Màn hình LED full color ngoài trời kiểu cong P16
  135m2 tại cửa hàng bách hóa Dongying,
  tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
 • Màn hình LED kiểu cong P16 78.64m2 tại công ty
  máy tính Saiyibo, thành phố Luoyang, tỉnh Hà Nam,
  China
 • Màn hình LED kiểu cong P16 78.64m2 tại công ty
  máy tính Saiyibo, thành phố Luoyang, tỉnh Hà Nam,
  China
 • Màn hình LED trong nhà P6 44m2 tại ga tàu điện
  ngầm, thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang,
  Trung Quốc
 • Màn hình LED trong nhà P6 44m2 tại ga tàu điện
  ngầm, thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang,
  Trung Quốc
 • Màn hình LED trong nhà P6 44m2 tại ga tàu điện
  ngầm, thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang,
  Trung Quốc
 • Màn hình LED full colore ngoài trời kiểu cong P12
  178m2 tại Công ty mua sắm Tower Hàng Châu,
  tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc
 • Màn hình LED full color ngoài trời kiểu cong P10
  45m2 tại vườn trưng bình nông nghiệp hiện đại ở
  thành phố Tây An, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc