1

 • Màn hình LED gắn xe P10 15m2 cho Beijing Dusheng
  Media, Bắc Kinh, Trung Quốc
 • Màn hình LED full color P31.25 62.5m2 cho tầng
  hầm tại Đức
 • Màn hình LED full color 4 đèn P162RGB 20m2
  tại công hòa Slovak
 • Màn hình LED full color P7.62 35m2 tại
  Singapore
 • Màn hình LED cho thuê full color trong nhà P10
  120m2 tại Songcheng Art Troup, Hangzhou,
  Chiết Giang, Trung Quốc
 • Màn hình LED cho thuê full color trong nhà P10
  120m2 tại Songcheng Art Troup, Hangzhou,
  Chiết Giang, Trung Quốc
 • Màn hình LED cho thuê full color trong nhà P10
  120m2 tại Songcheng Art Troup, Hangzhou,
  Chiết Giang, Trung Quốc
 • Màn hình LED cho thuê full color ngoài trời P10
  50m2 tại thành phố Handan, Hà Bắc,
  Trung Quốc

2

 • Màn hình LED gắn xe full color ngoài trời Black King
  Kong P10 10.8m2 tại thành phố Zhengzhou, Hà Nam,
  Trung Quốc
 • Màn hình LED cho thuê full color P16 12m2 tại Ba
  Lan

 • Màn hình LED cho thuê full color 49m2 tại cung
  điện văn hóa công nhân, thành phố Hàng Châu,
  Chiết Giang, Trung Quốc
 • Màn hình LED cho thuê full color trong nhà P7.62
  18.75m2 tại nhà hát nhạc kịch Southeast Peking tại
  thành phố Wenzhou, Chiết Giang, Trung Quốc
 • Màn hình LED cho thuê full color trong nhà P6 45m2
  tại thành phố Huanggang, Hồ Bắc, Trung Quốc
 • Màn hình LED cho thuê full color P12 14m2 tại
  tường hầm của Bồ Đào Nha
 • Màn hình LED cho thuê full color ngoài trời P10 12m2
  tại Huangguo County, thành phố Guiyang,
  tỉnh Guizhou, Trung Quốc
 • Màn hình LED cho thuê full color trong nhà P6SMD
  16m2 tại Malaysia